Хімія

Контрольна робота

з теми “Природні джерела вуглеводнів”

І варіант

У завданнях 1 – 10 оберіть одну правильну відповідь

1. Вкажіть невичерпний природний ресурс:

            А нафта                         Б кам’яне вугілля            

           В рослинна сировина                 Г торф

2. Вкажіть первинну переробку нафти:

            А крекінг                    Б перегонка                          

           В риформінг              Г піроліз

3. Оберіть головну складову нафти:

А спирти                   Б вуглеводи                           

В жири                      Г вуглеводні

4. Вкажіть, на чому ґрунтується нафтоперегонка:

            А однакова густина складових Б відмінності температур кипіння компонентів

В різна густина складових        Г однакова температура кипіння компонентів

5. Вкажіть тверде паливо:

            А пелети                   Б біодизель                           

            В бутан                     Г лігроїн

6. Вкажіть, яке паливо є найбільш екологічно чистим:

            А кам’яне вугілля      Б природний газ                  

           В мазут                      Г гас

7. Вкажіть, яка фракція нафти є реактивним пальним:

            А гудрон                     Б мазут                                

           В гас                           Г бензин

8. Вкажіть, стійкість до чого характеризує октанове число бензину:

            А до нагрівання         Б до світла              

           В до розкладу             Г до детонації

9. Назвіть фізичну властивість, яка не притаманна нафті:

            А рідина         Б темний колір                    

           В має запах    Г розчиняється у воді

10. Назвіть екологічну проблему, пов’язану зі спалюванням вуглеводневої сировини:

            А фотохімічний смог          Б парніковий ефект            

В кмслотні опади                 Г озонові дірки

У завданнях 11 – 12 розташуйте відповіді у певній послідовності

11. Розташуйте паливо за зростанням його теплотворної здатності:

            А метан            Б побутовий газ   

           В коксовий газ  Г бутан                   В А Б Г

12. Розташуйте бензини в порядку зростання їхньої стійкості до детонації:

            А прямої гонки                    Б термічного крекінгу          

В каталітичного крекінгу Г газолін             Г А Б В

У завданнях 13 – 14 встановіть правильні відповідності

13. Встановіть відповідність між видами біопалива та його походженням:    

Біопаливо

Походження палива

Відповідь

1. Біогаз

2. Біоетанол

3. Пелети

4. Біодизель

А рослинна сировина

Б жири тваринного, рослинного та мікробного походження

В метанове бродіння біомаси

Г відходи сільського господарства

Д природний газ

1

2

3

4

В

А

Г

Б

14. Встановіть відповідність між речовинами та їхніми ізомерами:

Волокно

Хімічна основа

Відповідь

1. н-нонан

2.2-метилпентан

3. 3-метилгексан

4. 2,2-диметилоктан

А пропан

Б 2,2,3-триметилгексан

В 3-етилпентан

Г 2,2,4,4,-тетраметилгексан

Д 2,2-диметилбутан

1

2

3

4

Б

Д

В

Г

У завданнях 15, 16 дайте розгорнуту відповідь

15. Схарактеризуйте одне із природних джерел вуглеводневої сировини (за вибором) (5 балів)

 

16. Схарактеризуйте один із видів забруднення довкілля та шляхи його подолання (5 балів)

 

Самостійна робота

з теми «Теорія хімічної будови органічних речовин. Багатоманітність органічних речовин»

 

1. Які із запропонованих речовин належать до вуглеводнів:

C6H10, C3H7NH2, C2H5OH, C2H2, C4H6, C6H14, CH3COOH?

Назвіть обрані речовини.

2. Вкажіть характеристики, які властиві ізомерам:

а) мають різний кількісний склад;

б) мають однаковий кількісний склад;

в) мають однаковий якісний склад;

 г) мають різний якісний склад;

д) подібні за хімічною будовою;

е)виявляють різні фізичні та  хімічні властивості

3. Запропонуйте характеристики, які властиві гомологам.

4. Напишіть структурні формули таких сполук:

а) н-гептан;

 б) 2-бром-3-метилбутан;

в)3,4-диєтилоктан.

5. Яка група називається функціональною?

Наведіть приклади функціональних груп різних класів.

Які види карбонових ланцюгів вам відомі?

6. Як довести, що видана вам речовина є оцтовою кислотою?

 

Контрольна робота № 2

 

Практична робота № 2

 

Проект на тему"Нафта, нафтопереробка"

АФIША
4 Травня

Шановні батьки та учні!

1. Освітній процес в ліцеї здійснюється дистанційно до 29.05.2020 р. (детальніше розділ Навчання/ Дистанційне навчання 2019/2020 н.р./ Клас).

2. Адаптований розклад дистанційного навчання, скореговане календарно-тематичне планування, відеопояснення, домашнє завдання знаходяться в Системі автоматизації навчального процесу Smart-school https://journal-htlm.smart-school.com.ua/

27 Квітня

Шановні батьки!

Відповідно до чинного законодавства та Положення про зарахування до складу учнів ліцею оголошується конкурс до 1-10-х класів ліцею мистецтв.

Просимо ознайомитися з умовами конкурсних випробувань.

 

10 Квітня

Згідно рішення педагогічної ради № 6 від 10.04.2020 р. здійснено вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 7-х класів (перелік обраних підручників додається).

10 Березня

Згідно рішення педагогічної ради № 4 від 10.03.2020 р. здійснено вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 3-х класів (перелік обраних підручників додається).

6 Березня

Про виконання Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року"

24 Лютого

Як знизити ризик інфікування короновірусом?

9 Січня

       УВАГА!           Нові реквізити з       01.01.2020 р.

11 Вересня 2019 р.

 

РОЗКЛАД

роботи студії «Пролісок»

на 2019/2020н.р.

середа

16:30 - 18:00

субота 

11:45 - 14:15

 

 

18 Квітня 2019 р.

УВАГА!

Усі випускники Херсонського Таврійського ліцею  мистецтв запрошуються до участі в екологічній акції боротьби з глобальним потеплінням!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Жанна Іграєва
ВІДЕОГАЛЕРЕЯ
ВЕЧІР ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ 2019
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей мистецтв?
ГОСТЬОВА
Надія, пенсионерка
Я мешканка м. Ромни Сумської області. Моя внучка проживає в Херсоні і тому мені дов...
Олена
Дякую дирекції та вчителям ліцею за такий цікавий та прозорий «день відкритих ...
всі відгуки
Вгору