Положення про учнівське самоврядування ХТЛ

Положення про самоврядування учнів

Херсонського Таврійського ліцею

 

І. Загальні положення

1.1. Ліцейське самоврядування — добровільне об’єднання учнів у міністерства, мета яких сприяти вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров'я, культурного та фізичного виховання, згуртованості учнівського колективу ліцею, формуванню у всіх ліцеїстів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов'язків, які зазначені у «Кодексі честі ліцеїста».

1.2. Ліцейське самоврядування у своїй діяльності керується «Кодексом честі ліцеїста», Конвенцією ООН про права дитини, нормативно-правовими документами Управління освіти Херсонської міської ради щодо шкільного самоврядування, цим Положенням та Положеннями міністерств, в яких зазначено обов’язки членів.

1.3. Ліцейське самоврядування має двоступеневу структуру – загально ліцейську (старостат та міністерства) та класну, з чітким взаємозв’язком органів самоврядування класів з міністерствами, перші підпорядковуються останнім.

1.4. Ліцейське самоврядування організовується з учнів ліцею.

1.5. Ліцейське самоврядування класу — первинний актив, який формує самовря­дування ліцею.

1.6. Для координації роботи міністерств за власним бажанням призначаються кон­сультанти з числа адміністрації та педагогічного колективу, які консультують учнів відповідно до роботи окремих напрямків.

II. Мета і завдання

2.1. Метою організації самоврядування є розвиток соціальної, лідерської та організаторської активності ліцейської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.

2.2. Головною метою є:

• захист прав та інтересів своїх членів;

• інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

• розробка і втілення заходів, проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в ліцеї.

2.3. Завдання:

• формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності ліцейської молоді;

• формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

• формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;

• розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

• залучення ліцеїстів до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних потреб суспільства;

• об'єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

• розвиток світогляду старшокласників для подальшого формування компетентності.

III. Члени самоврядування, їх права та обов'язки:

Члени самоврядування мають право:

• обирати та бути обраним до керівних органів самоврядування та регулярно отримувати інформацію про діяльність міністерств;

• вносити пропозиції, ідеї та корективи щодо вдосконалення діяльності органів ліцейського самоврядування;

• вносити на розгляд керівних органів міністерств пропозиції та отримувати обґрунтовані відповіді;

• дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності ліцейського самоврядування;

• особисто брати участь у зборах при обговоренні питань;

• у будь-який час вийти з органів ліцейського самоврядування і виконувати обов’язки згідно Положення міністерств.

Члени учнівського самоврядуванні зобов'язані:

• дотримуватись Положення про самоврядування учнів ХТЛМ;

• виконувати рішення, постанови прийняті загальними зборами керівними органами ліцейського самоврядування;

• брати участь у досягненні мети реалізації завдань органів ліцейського самоврядування;

• піклуватися про авторитет ліцею серед інших шкіл міста;

• при порушенні або невиконанні  норм закріплених вище член ліцейського самоврядування може бути виключений з органу самоврядування.

IV. Керівні органи самоврядування

4.1. Вищий орган учнівського самоврядування — загальні збори (конференції), які збираються 2 рази на рік, з представництвом делегатів від класів. Позачергові збори скликаються на вимогу президента самоврядування чи адміністрації ліцею.

4.2. До виняткової компетенції за­гальних зборів (конференції) входить:

• затвердження та внесення змін і доповнень до Положення учнів самоврядування та Положень міністерств;

• вибори президента ліцею;

• розгляд і затвердження звітів міністерств;

• прийняття рішень про реорганізацію та вдосконалення роботи ліцейського самоврядування;

• оцінка діяльності самоврядування та його органів (міністерств).

На конференціях можуть вирішувати й інші питання, пов'язані з діяльністю самоврядування.

4.3. В період між конференціями вищим виконавчим органом є рада міністерств самоврядування, до якої входять: педагог-організатор, консультанти міністерств, президент ліцею та міністри.

4.4. Педагог-організатор здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу міністерств та проводить засідання старостату ліцею.

4.5. Президент ліцею, його заступник, голови міністерств обираються на загальноліцейських зборах (конференціях), раз на 2 роки шляхом таємного голосування. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів. Якщо ліцеїст, що обіймає посаду вибуває з ліцею, то проводяться позачергові вибори.

4.6. Президент ліцею має право:

·                    скликати позачергові збори Старостату за ініціативою одного з членів;

·                    виносити на розгляд членів міністерств ліцейського самоврядування питання, що турбують учнів ліцею;

·                    ухвалювати рішення, які не суперечать Статутові ліцею;

·                    подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статут шкільного парламенту, затверджувати Статут, Положення;

·                    влаштовувати заходи, які не змінюють суттєво річний навчально-виховний план;

·                    ініціювати зміни, що сприятимуть, поліпшенню стану навчання та дозвілля;

·                    представляти інтереси ліцею на засіданнях МУП (міського учнівського парламенту), у відносинах з іншими школами, об'єднаннями, установами та громадянами;

·                    у межах своєї компетенції давати розпорядження і доручення, обов'язкові для всіх членів старостату;

·                    здійснювати контроль за виконавською дисципліною, координувати роботу старостату та міністерств, виступати від імені ліцеїстів на лінійках та посвятах, засідання Ради ліцею.

4.7. Старостат складається із представників органів самоврядування класів — активних, дисциплінованих учнів (старост).

4.8. До складу старостату входять: голова старостату (педагог-організатор), президент ліцею та старости класів.

4.9. До компетенції старостату належить:

• представлення та захист інтересів старостату та його членів у взаєминах з іншими організаціями;

• відповідальність за ведення та збереження документації;

• скликання загальних зборів старостату кожного другого вівторка місяця, за­твердження їхнього порядку денного;

• затвердження символіки учнівського самоврядування

До складу самоврядування входять такі міністерства:

1. Міністерство охорони здоров’я та екології;

2. Міністерство культури та дозвілля;

3. Міністерство внутрішніх справ;

4. Міністерство спорту;

5. Міністерство благодійних справ та інформації.

6. Міністерство освіти.

4.10. Міністерства є структурними елементами системи самоврядування.

Це добровільне об'єднання учнів, яке формується на початку навчального року з числа учнів ліцею у залежності від інтересів дітей.

Мета міністерств — розвиток інтересів і творчих здібностей ліцеїстів, формування активної та позитивної життєвої позиції.

Планування роботи міністерство здійснює на засіданні спільно з консультантом, виходячи з основних положень річного плану ХТЛМ.

Затвердження плану роботи проводиться на зборах міністерств.

Для керівництва та організації роботи міністерств створюється рада міністерств, до якої входить міністр від кожного міністерства.

Головою ради є президент ліцею.

Рада міністерств збирається не менше одного разу на місяць для планування і координації подальшої роботи.

Координацію та педагогічне консультування здійснює педагог-організатор.

За активну роботу в органах самоврядування учні отримують подяки, грамоти та цінні подарунки.

Афіша Афіша
02 Травня
З 1 ТРАВНЯ Херсонський Таврійський ліцей починає приймати ЗАЯВИ від батьків щодо зарахування дітей до 1 КЛАСУ! Додаткова інформація +380677628709 viber, +380505200530
11 Січня
Херсонський Таврійський ліцей Херсонської міської ради оголошує набір учнів у 1-11 класи на 2024/2025 н.р. За детальною інформацією звертайтеся за тел. +38 (067) 762 87 09, +38 (050) 520 05 30. Електронна адреса ліцею: htl.nabir@gmail.com
11 Січня
Херсонський Таврійський ліцей Херсонської міської ради оголошує НАБІР УЧНІВ у 1, 10-11 КЛАСИ на 2024/2025 н.р. За детальною інформацією звертайтеся за тел. +38 (067) 762 87 09, +38 (050) 520 05 30. Електронна адреса ліцею: htl.nabir@gmail.com
14 Березня
З 14 березня 2022 року освітній процес в Херсонському Таврійському ліцеї Херсонської міської ради продовжено за дистанційною формою навчання або використання її елементів.
01 Листопада
Шановні батьки, інформуємо Вас, що згідно наказу Міністерства охорони здоров’я від 13.10.2021 р. № 2234, з метою захисту підлітків, віком 12-17 років від COVID-19 за Вашим бажанням, Ви можете щепити ваших дітей вакциною Pfizer. Для того щоб щепити перейдіть за посиланням: https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-rekomenduvali-schepiti-vid-covid-19-ditej-12-za-najavnosti-usih-rutinnih-scheplen
ФОТОГАЛЕРЕЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ
ВIДЕОГАЛЕРЕЯ ВIДЕОГАЛЕРЕЯ
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей ?
ГОСТЬОВАГОСТЬОВА
Тетяна Іванівна
Доброго дня! Дуже приємно нарешті вийти на навчання. Дитина прийшла додому рада, із задоволенням розповідала про оновлення ліцею. Весь вечір розповідала про те, який гарний хол оформили, яке все яскра…
Валерія
Дуже дякую адміністрації та вчителям ліцею за все те, що ви робите для наших діточок. Діти більшість часу проводять саме в ліцеї, і хто як не ви, найбільше уваги приділяєте дітям, навчаєте та розвиває…
Ольга
Доброго дня! Всі пишуть про навчання та виховання, а я напишу про їдальню. Мій син з'їдає все і каже, що вся їжа дуже смачна. Якби не карантинні обмеження, сама б прийшла на обід. Дякую співробітник…
Тетяна
Дуже пишаюсь тим, що, є випускницею ліцею! Моя донька також навчається тут, бо, на думку нашої родини, це найкращий навчальний заклад у нашому місті. Діти мають можливість всебічно розвиватися як особ…
Сергій
Добрий день! Мій син навчається на хореоргафічному відділені. Дуже дякую вчителям за можливість самореалізації моєї дитини. Ліцей - найкращий!
всі відгуки
Вгору