Засідання педагогічної ради

 

План засідань педагогічної ради Херсонського Таврійського ліцею мистецтв у 2017/2018н.р.

 

1 засідання - "Про підсумки 2016-2017н.р. Перспективи розвитку освіти в ліцеї у новому навчальному році" (серпень 2017р.)

2 засідання - "Нова українська школа як перехідна ланка від школи знань до школи компетентностей" (січень 2018р.)

3 засідання - "Компетентний учитель- запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу в умовах Нової української школи" (квітень 2018р.)

4 засідання - "Формування ключових компетентностей ліцеїстів в умовах Нової української школи, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві" (черевень 2018)

 

Засідання педагогічної ради «Компетентний учитель — запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу в умовах Нової української школи»

 

Відповідно до плану засідань педагогічної ради ліцею на 2017/2018н.р. 06 квітня 2018 року в ліцеї пройшло засідання педагогічної ради з теми: «Компетентний учитель — запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу в умовах Нової української школи».

Метою засідання було:

              -         визначити основні компетентності вчителя новатора в сучасних освітніх умовах;

-         простежити рівень готовності до інноваційної діяльності педпрацівників;

-         спроектувати розвиток педагогічної майстерності вчителів ліцею в умовах Нової української школи, підвищення їхньої професійної компетентності;

-         сформувати здатність до самопізнання, самовизначення та самовдосконалення педагогів, прийняття себе;

-         окреслити роботу щодо допомогти у формуванні позитивної Я-концепції для найповнішого розкриття потенційних можливостей учителя ліцею

          мистецтв;

-       змоделювати портрет компетентного вчителя в умовах ліцею мистецтв;

            -         спроектувати модель як інноваційного навчального закладу в  рамках Нової української школи.

Форма роботи: круглий стіл, робота в групах, квест. 

Місце проведення: актова зала та хол ліцею. 

Згідно з порядком денним розглядалися наступні питання:

1. Компетентний вчитель в умовах Нової української школи.

Гамоцька Г.С., заступник директора з навчально-виховної роботи

2. Сучасні педагогічні технології та їх використання для розвитку творчих здібностей учнів.

                                                                                  Жолобенко К.В.,

вчитель вищої категорії,

вчитель музичних дисциплін

3. STEAMА-освіта: інноваційна науково-технічна система навчання.

Гринько С.В., учитель-методист, учитель хімії та основ здоров’я

4. Хмарні технології – основні технології майбутньої освіти.

Ракома С.В., учитель першої категорії, учитель інформатики;

Плехун В.С., учитель вищої категорії, вчитель інформатики.

5. Рівень готовності педагогічного колективу до впровадження інновацій.

Трянова Г.М., практичний психолог

6. Про затвердження предмету за вибором для проведення ДПА в 9-х класах.

Біленко І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

7. Представлення до затвердження педагогічною радою освітніх програм.

Мельник А.І., директор ліцею, вчитель вищої категорії, вчитель театральних дисциплін;

Болюбаш О.О., вчитель вищої категорії, вчитель музичних дисциплін

8. Представлення до затвердження педагогічною радою переліку спеціальних умінь та навичок для перевірки рівня готовності дитини до системного навчання й вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу.

Бузанова І.М., методист художньо-естетичного циклу, керівники МО вчителів художньо-естетичного циклу

9. Квест «Складові компетентного вчителя в умовах ліцею». Практична робота: складання власної пам’ятки компетентного вчителя.

Робота в групах

10. Складання «Моделі   компетентного вчителя в умовах Нової української школи»

Члени педради

  

Рішенням педагогічної ради стало:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв на використання в освітньому процесі компетентнісного підходу в умовах Нової української школи.

2. Схвалити роботу вчителів, які показали високий рівень компетентнісного підходу у власній освітній діяльності та використання сучасних освітніх технологій на уроках.

3. Затвердити та запровадити в роботу модель компетентного вчителя Херсонського Таврійського ліцею мистецтв в умовах Нової української школи.

4. Системно й комплексно впроваджувати в практику роботи вчителів технології, які враховують та розкривають компетентнісний потенціал кожного учня:

- STEAMА-освіта;

- хмарні технології;

- інтегроване навчання тощо.

5. Затвердити предмет за вибором: англійська мова для проведення ДПА в 9-х класах.

6. Затвердити освітні програми вчитель театральних дисциплін Мельник А.І. та вчителя музичних дисциплін Болюбаш О.О.

7. Затвердити перелік спеціальних умінь та навичок для перевірки рівня готовності дитини до системного навчання й вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу.

8. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Біленко І.В., Гамоцькій Г.С., Тімуш О.І.:

8.1. Звернути увагу при відвідуванні навчальні занять та зробити педагогічний аналіз роботи вчителів щодо впровадження сучасних освітніх технологій на уроках (квітень-травень 2018).

8.2. Вивчити й узагальнити питання стану роботу вчителів щодо впровадження компетентнісного підходу в освітній роботі педколективу ліцею, заслухати на нараді при директорі та наступному засіданні педагогічної ради про хід роботи й підсумки вивчення даного питання (червень 2018р.).

9. Методистам  Бузановій І.М., Артюшенко В.В., Токар С.Г. та практичному психологу Тряновій Г.М.:

9.1. Скоординувати роботу педагогів щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх технологій та вдосконалення педагогічних компетентностей кожного вчителя (квітень-травень 2018).

9.2. Організувати проведення психолого-педагогічного семінару для педпрацівників ліцею щодо підвищення психологічної культури вчителів, упровадження в освітній процес сучасних педагогічних освітніх технологій та психологічних технологій спілкування (травень 2018).

10. Педпрацівникам:

10.1. Урахувати рекомендації щодо впровадження компетентнісного підходу в освітній процес та використання сучасних освітніх технологій на уроках ( з квітня 2018).

10.2. Надати пропозиції щодо затвердження авторських освітніх програм та курсів (квітень-травень 2018р.)

 

11. Керівникам творчих колективів надати пропозиції щодо тематики додаткових авторських курсів для колективів (квітень-травень 2018р.)

 

 

 

 

 

Засідання педагогічної ради «Нова українська школа як перехідна ланка від школи знань до школи компетентностей»

 

Згідно з планом засідань педагогічної ради ліцею на 2017/2018н.р., 12 січня 2018 року відболося засідання темою якого була: «Нова українська школа як перехідна ланка від школи знань до школи компетентностей»

          Мета засідання:

                      - сформувати систему роботи Херсонського Таврійського ліцею мистецтв в умовах переходу на новий рівень організації освітньої діяльності;

            - спроектувати діяльність ліцею як інноваційного навчального закладу в рамках Нової української школи.

Форма: круглий стіл, робота в групах. Місце проведення: актова зала ліцею.

 

Порядок денний

1. Аналіз освітньої діяльності за минулі роки, кадровий склад та стан матеріально-технічного забезпечення Херсонського Таврійського ліцею мистецтв на початок 2018 року.

Гамоцька Г.С., заступник директора з навчально-виховної роботи

2.  Херсонський Таврійський ліцей мистецтв як інноваційний навчальний заклад в рамках Нової української школи.

 Мельник А.І., директор

3. Досвід роботи авторської школи: Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія №7 спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови».

                                                                       Тімуш О.І., заступник директора з 

                                                                         навчально-виховної роботи

4. Про участь педагогічного колективу ліцею в освітньому коворкінгу «Освітянське партнерство як умова становлення Нової української школи» на базі Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради: навчальна, виховна, методична та художньо-творча робота.

Біленко І.В., Надєєва Н.М.,  заступники директора,

Бузанова І.М., методист художньо-естетичного циклу

5. Упровадження змін у початкову освіту згідно основних положень нового Закону України «Про освіту» та змінами до Закону «Про загальну середню освіту».

Яковлєва Г.В.,

Невмиванна Ю.О.,

вчителі початкової школи

6. Робота в групах.

6.1. Нова українська школа – сутність змін та моделювання основних орієнтирів побудови освітньої діяльності (робота з текстом Закону України «Про освіту»).

6.2. Обговорення результатів роботи.

7. Проектування розвитку ліцею мистецтв як інноваційного закладу в умовах Нової української школи.

Куратори та члени груп

8. Захист власних моделей розвитку Херсонського Таврійського ліцею мистецтв як інноваційного закладу.

  Представники груп

 

P.S.  Перегляд фільму «Емоції» від телевізійної студії «Об’єктив»

 

Рішення педагогічної ради:

 

 

 1. Узяти до відома роботу педагогічного колективу щодо організації освітньої діяльності за минулі роки, кадровий склад та стан матеріально-технічного забезпечення Херсонського Таврійського ліцею мистецтв на початок 2018 року.

2. Затвердити та запровадити в роботу модель розвитку Херсонського Таврійського ліцею мистецтв як інноваційного закладу.

3. Продовжувати активну співпрацю та обмін досвідом Херсонського Таврійського ліцею мистецтв з інноваційними навчальними закладами та авторськими школами України.

4. Затвердити склад творчої групи педпрацівників, які будуть працювати над подальшою розробкою Проекту розвитку ліцею мистецтв як інноваційного закладу в умовах Нової української школи.

До 19.01.2018р.

5. Творчій групі педпрацівників ліцею:

5.1. Розробити рекомендації щодо впровадження Проекту розвитку ліцею мистецтв як інноваційного закладу в умовах Нової української школи                 

5.2. Сформувати основні розділи Проекту розвитку ліцею мистецтв як інноваційного закладу в умовах Нової української школи

Січень-лютий 2018р.

6. Вивчити й узагальнити стан формування Проекту розвитку ліцею мистецтв як інноваційного закладу в умовах Нової української школи на наступній педраді.

Лютий 2018р.

7. Заступникам директора Біленко І.В., Тімуш О.І., Надєєвій Н.М., Гамоцькій Г.С.:

7.1. Систематизувати роботу вчителів початкової школи щодо впровадження змін у початкову освіту згідно основних положень нового Закону України «Про освіту».

7.2. Організувати проведення моніторингу професійної компетентності вчителів ліцею.

7.3. Проаналізувати готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності шляхом відвідування уроків та позакласних занять, проведення семінарів, тренінгів тощо.

Січень-лютий 2018р.

8. Методистам Бузановій І.М., Токар С.Г., Артюшенко  В.В., практичному психологу Тряновій Г.М. надавати методичну та психологічну допомогу вчителям та творчій групі педпрацівників ліцею щодо організації інноваційного освітнього простору Херсонського Таврійського ліцею мистецтв в умовах Нової української школи.


Засідання педагогічної ради «Про підсумки 2016-2017н.р. Перспективи розвитку освіти в ліцеї у новому навчальному році»

Тема: «Про підсумки 2016-2017н.р. Перспективи розвитку освіти в ліцеї у новому навчальному році»

Форма: загальні збори

Дата та час проведення: 31.08.2017р. о 10.00.

Місце проведення: актова зала.

 

Порядок денний:

 

1.       Вибори секретаря педради на 2017/18н.р.

     2.   Про підсумки роботи педагогічного колективу ліцею за 2016/17 н.р. Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями та  затвердження річного плану роботи ліцею на 2017/18н.р.

Гамоцька Г.С., заступник директора з навчально-виховної роботи.

     3.  Аналіз та  порівняльна характеристика результатів ЗНО 11 МХТО класу в 2016-2017 н.р. Концепція навчально-виховної роботи у 2017/18н.р.

Біленко І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

     4. Затвердження режиму роботи ліцею у 2017/18н.р. Про розподіл тижневого навантаження вчителів на поточний рік та використання годин варіативної складової робочого навчального плану.

Тімуш О.І., заступник директора з навчально-виховної роботи.

     5.  Стан оздоровлення, харчування та працевлаштування учнів ліцею у 2016/17 н.р. Затвердження Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» та пріорітетні напрями виховної роботи у 2017/18н.р.

Надєєва Н.М., заступник директора з виховної роботи.

     6. Звіт глови ПК ліцею за 2016/17н.р. Основні завдання і напрями діяльності у поточному навчальному році.

Карпенко А.В., голова ПК

     7.  Про організований початок та готовність ліцею до нового навчального року, завдання щодо оновлення змісту діяльності закладу й моніторингу атестації педагогічних працівників.

Мельник А.І., директор ліцею.

 

  Рішення педагогічної ради

 

1. Схвалити роботу педагогічного колективу ліцею за 2016/17н.р. на 2017/18н.р.

2. Дотримуватися в роботі інструктивно-методичних рекомендацій на 2017/18н.р.

3. Затвердити режим роботи ліцею, розподіл тижневого навантаження вчителів на поточний рік та використання годин варіативної складової робочого навчального плану в 2017/18н.р.

4. Упровадити  в роботу концепцію навчально-виховної роботи у 2017/18н.р.

Протягом року

5. Затвердити пріоритетні напрями виховної роботи у 2017/18н.р. та впровадити в роботу Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»

Протягом року

6. Узяти до відома стан оздоровлення, харчування та працевлаштування учнів ліцею у 2016/17н.р.

7.  Узяти до відома звіт голови ПК ліцею за 2016/17н.р. та основні завдання й напрями діяльності в поточному навчальному році.

8. Спрямувати роботу педагогічного колективу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв на оновлення змісту діяльності закладу в умовах Нової української школи.

Протягом року

 

 2016/2017н.р.

 Засідання педагогічної ради «Робота педагогічного колективу ліцею з формування психолого-педагогічних основ навчальної мотивації учнів та шляхи її підвищення»

 

 29.03.2017р. об 11.00. відбулося чергове засідання педагогічної ради з теми«Робота педагогічного колективу ліцею з формування психолого-педагогічних основ навчальної мотивації учнів та шляхи її підвищення»

Метою педради було визначено: проаналізувати роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності, розвиткуособистості та творчого потенціалу учнів ліцею,   з'ясувати причини низької мотивації учнів; узгодити та затвердити тактику педагогічної діяльності по формуванню  позитивної мотивації до навчальної діяльності учнів для впровадження її в навчально-виховний процес ліцею. 

Форма педради: педагогічна рада з елементами ділової гри. Місце проведення: актова зала, кабінети №104, 109, 322, бібліотека та учительська ліцею. Педагогічна рада працювала за наступним планом:

1.Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності учнів ліцею в умовах особистісно-зорієнтованого навчання.

Гамоцька Г.С., заступник директора з навчально-виховної роботи

      2.Використання моніторінгових досліджень  з метою корекції мотиваційної складової у начальній діяльності вчителів.

Біленко І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

      3.Мотиваційна сфера особистості учнів. Причини низької мотивації учнів.

Трянова Г.М., практичний психолог ліцею

      4.Ділова гра «Моделюю мотивацію»

Робочі групи вчителів, консультанти. секрітаріат

      5.Аналіз моделей мотивації

Експертна група

 

АФIША
31 Травня

УВАГА!

Усі випускники Херсонського Таврійського ліцею  мистецтв запрошуються до участі в екологічній акції боротьби з глобальним потеплінням!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
мельник копия.jpg
ВІДЕОГАЛЕРЕЯ
Камерний оркестр
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей мистецтв?
ГОСТЬОВА
Олена
Дякую дирекції та вчителям ліцею за такий цікавий та прозорий «день відкритих ...
Яна
Хочу выразить благодарность преподавателям Беляевой С.В. и Савчук С.В. за професс...
всі відгуки
Вгору